NP ASEARCO firma un convenio de colaboración con TECNOSERVICES